Büyük Menderes Deltası Toprak Özelliklerinin Zamansal Değişimleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Birce Beliz HAMUT
Levent ATANIR

Özet

Büyük Menderes Nehrinin taşıdığı sedimentleri Ege Denizi içerisinde biriktirmesi sonucu meydana gelmiş olan Büyük Menderes Deltası ülkemizdeki önemli milli parklardan biridir. Delta yoğun tarımsal faaliyetlerin baskısı altındadır. Gelgit, taşkın ve tarımsal uygulamalar ise delta topraklarında değişimlere sebep olabilecek unsurlardır. Fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerindeki değişimler alandaki fauna ve flora çeşitliliğini etkilemektedir. Bu çalışma, Büyük Menderes Deltasında 10 yıl önce tespit edilmiş ve coğrafi bilgi sistemi ortamına aktarılmış olan toprak özelliklerinin günümüzde aynı noktalardan yapılan örneklemeleri sonucunda meydana gelen değişimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanında 1x1 km’lik grid ağında 0-30 ve 30-60 cm derinliklerdeki toprak örneklerinden elde edilmiş olan analiz sonuçları veri tabanına ilave bilgi olarak aktarılmıştır. Geçen süre içerisinde toprak parametrelerinde ortaya çıkan değişimler haritalarla ve alansal verilerle ortaya konulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale