Buğdayda Tane Dolum Dönemindeki Yüksek Sıcaklığın Protein Yapısına Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali YİĞİT
Osman EREKUL

Özet

Yüksek sıcaklık stresi bitkilerde önemli oranda verim kayıplarına neden olan önemli çevresel etmenlerden birisidir. Buğday bitkisinin generatif gelişme dönemlerinde açığa çıkan stres koşulları bitkide depo edilen besin maddelerinin taneye taşınmasını engellemektedir. Yüksek sıcaklık nedeniyle ortaya çıkan polen fertilitesi başakta tane sayısını azaltarak verimi düşürmektedir. Çiçeklenme ve tane dolum dönemleri arasındaki sıcaklıklar tane iriliği, nişasta miktarı ve protein miktarında önemli değişikliklere yol açması nedeniyle ekmeklik buğday kalitesini de etkilemektedir. Sıcaklık stresi sonucu olarak gluten proteinini oluşturan gliadin/glutenin fraksiyonları oranındaki düşüşler hamur özelliklerini olumsuz etkilemektedir. Stres koşullarına dayanıklılık mekanizmalarından olan antioksidan savunma sistemi, ısı şok proteinleri ve bayrak yaprağın yeşil kalma süresi bitkinin genetik özelliklerine göre değişmektedir.Yüksek sıcaklık stresi koşullarında yüksek verim ve kaliteli ekmeklik buğday çeşitlerinin geliştirilmesine neden olacak mekanizmaların araştırılması dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine olanak tanımaktadır.


Yapılan bu çalışmada; buğday bitkisinde yüksek sıcaklıkların bitki fizyolojisine etkileri araştırılarak özellikle tane dolum dönemi boyunca besin elementlerinin taşınması, gluten protein fraksiyonları ve ısı şok proteinlerinin değişimleri incelenerek protein ve ekmeklik kalitesine olan etkileri incelenmiştir.
Cilt

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale