Farklı Bor Uygulamalarının Kırmızı Biberin Çimlenmesi Ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahmet TURHAN

Özet

Bu çalışmada; farklı bor uygulamalarının biberde (Capsicum annuum L.) çimlenme/çıkış ve fide gelişimi ile ilgili parametreler üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu doğrultuda 8 farklı bor dozu (0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mg L-1) tohum ve fidelere uygulanmıştır. Bitkisel materyal olarak yerel Azatlı kırmızı biber çeşidi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, farklı bor konsantrasyonları, söz konusu çimlenme/çıkış ve fide gelişmi özelliklerinin tümünde istatistiksel olarak önemli ölçüde etkiye sahip olmuştur. Bor konsantrasyonunun 2.0 mg L-1’nin üzerinde olduğu koşullarda çimlenme oranı ve çimlenme indeksi, 1.0 mg L-1’nin üzerindeki koşullarda ise fide çıkış değerleri azalmaya başlamıştır. Buna karşın, bor düzeyinin 2.0 mg L1‘nin üzerine çıkarılması ile çimlenme süresi artış göstermiş ve tohumlarda çimlenme daha uzun sürede gerçekleşmiştir. Düşük bor konsantrasyonları (≤ 2.0 mg L-1), fidelerin ortalama kök boyu, kök yaş ve kuru ağırlığı, gövde kuru ağırlıklarında istatistiki olarak önemli etki meydana getirmemesine rağmen, uygulanan bor konsantrasyonundaki yükselme (>2.0 mg L-1) söz konusu parametrelerde azaltıcı etki yapmıştır. Gövde boyu, yaprak yaş ağırlığı, tolerans indeksi değerleri 1.0 mg L-1 ve gövde yaş, yaprak kuru ağırlıkları da 0.5 mg L-1üzerinde artan dozlardan olumsuz yönde etkilenmiştir. Elde edilen veriler tüm yönleri ile değerlendirildiğinde; düşük bor konsantrasyonlarının tohum çimlenmesi ve fide gelişimini olumlu etkileyeceği, sulama suyu bor konsantrasyonu sınırının 2.0 mg L-1 olması gerektiği ve seviyenin üzerindeki artışların %C

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale