TÜKETİCİLERİN GELENEKSEL PEYNİRLERE ÖDEME İSTEKLİLİĞİ: TULUM PEYNİRİ ÖRNEĞİ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hakan ADANACIOĞLU, Doçent. Dr.
Ferit ÇOBANOĞLU, Doçent Dr.
Halil İbrahim YILMAZ

Özet

Geleneksel peynirler için potansiyel bir pazar olmasına rağmen, tüketicilerin geleneksel peynirlere ne kadar ödemek istedikleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin geleneksel peynirler için ödeme istekliliğini belirlemektir. Çalışmada, tüketicilerin geleneksel peynirler için ödeme istekliliği, Türkiye'nin geleneksel peynirlerinden biri olan Tulum peynir örneğiyle incelenmiştir. Tulum peyniri, geleneksel olarak çiğ sütten üretilen, işlenmiş ve keçi derisinde olgunlaştırılmış bir Türk peyniridir. Çalışmanın verileri, İzmir'de yaşayan tüketicilerle yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Tüketicilerin tulum peyniri için ortalama olarak ne kadar ödemeye hazır olduklarını tahmin etmek için Tobit regresyon modeli kullanılmıştır. Bu yöntem; fiyat, tüketim sıklığı, satın alma yeri ve sosyo-ekonomik özelliklerin tulum peyniri tüketimine etkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. Çalışmada, bu değişkenlerin ödeme istekliliği üzerindeki marjinal etkileri de hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan tüketicilerin, geleneksel üretim yöntemiyle üretilmeyen işlenmiş tulum peynirlerine göre geleneksel yöntemlerle üretilen tulum peynirlerini satın alırken %15 daha fazla ödemeye istekli oldukları bulunmuştur. 


Anahtar sözcükler: Tüketici, ödeme istekliliği, peynir, geleneksel


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale