Tarımda Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin (Plant Growth Promoting Rhizobacteria; PGPR) Kullanılması ve Çevre Üzerine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nazmiye ÇİYİM BALKİ
Selçuk GÖÇMEZ

Özet

Son yıllarda, yüksek verim için gübre, pestisit ve hormonlar gibi fazla girdi kullanan tarım sistemleri çevresel problemlere ve doğal kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Gübre uygulamasını minimum, bitki gelişme ve beslenmesini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla bitkilerin kök bölgelerinden seçilmiş farklı mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Bitkilerin kök bölgeleri yoğun mikrobiyal etkinliğin olduğu bir bölgedir ve bu bölgedeki bazı bakteriler kök bakterileri olarak adlandırılır. Bitki gelişimi üzerinde yararlı etki gösteren kök bakterileri ise bitki gelişimini teşvik eden kök bakterileri olarak adlandırılır (PGPR). Bu bakteriler, bitki gelişimini ya patojen organizmaların zararlı etkilerini önleyerek dolaylı olarak, ya da bakteri tarafından üretilen veya çevreden besinlerin alımını kolaylaştıran bileşikleri bitkiye sağlayarak direkt olarak etkileyebilirler. Bitki gelişiminin uyarılmasının direkt mekanizması atmosfer azotunun tespitini, siderofor üretimini, auxin, sitokinin, giberellin gibi bitki hormonlarının üretimini, fosfor gibi minerallerin çözünürlüğünü ve enzimlerin sentezini içerir. Bu derlemenin amacı, Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin (PGPR) tarımda kullanılmasının çevrenin korunması yönünden önemini vurgulamaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale