Aydın İli Söke Ovası Tarım Arazilerinin Güncel Durumlarının Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ALPER YORULMAZ

Özet

Bu çalışmada, Aydın İli Söke Ovası topraklarında drenaj, Bor toksitesi ve tuzluluk problemleri olduğu düşünülen tarım arazilerinin güncel durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Söke Ziraat Odası ile birlikte yürütülmüştür. Söke ziraat odası çiftçilerimize analiz laboratuvarlarıyla destek veren bir kurum haline gelmiştir. Bu çalışmayla Söke ovasında sorunlu araziler tespit edilmiş, arazilerin iyileştirilmesi için çözüm yolları ortaya konmuştur.


Söke ovasında yaklaşık 45.000 ha’lık alanda grid oluşturacak şekilde belirlenen 78 adet örnekleme noktalarından 0-30 cm ve 30-60 cm derinliklerden toprak örneklemeleri yapılmıştır. Toprak örneklerinde pH, % tuz, % kireç, % organik madde, ekstrakte edilebilir katyonlar, EC, yarayışlı fosfor ile K, Fe, Mn, Cu, Zn ve B analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları ova topraklarında alkalik ve bor toksitesi olduğunu, göstermiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale