Milk Lactose as a Monitoring Tool for Assessing Energy Status of Lactating Dairy Cows Laktasyondaki Süt Sığırlarının Enerji Durumlarını Değerlendirme Aracı Olarak Sütteki Laktoz

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vildan KOÇBEKER

Özet

Bu çalışmada süt sığırlarının enerji durumunu değerlendirmek için süt laktoz ve süt yağ konsantrasyonlarının kolay bir gözlem aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Balıkesir’de yer alan 4 çiftlikten toplanan veriler kullanılmıştır.  Her bir çiftlikten yem örnekleri toplanmış ve uygun analizler yapılmıştır. Her bir çiftlikteki her bir inekten süt örnekleri alınmış ve süt içerikleri ölçülmüştür. Araştırmada süt laktoz yüzdesine rasyon ve süt yağ yüzdesinin etkisi (P<0.01) önemli bulunmuştur. Süt yağ/süt laktoz oranına göre 4 işletmede toplam 2392 hayvandan %18’inin ketozis olduğu ve erken laktasyon aşamasında olan 554 hayvanın %23’ü ketozis, orta laktasyonda olan 866 hayvanın %21’i ketozis ve geç laktasyon aşamasında 972 hayvandan %13’ünün ketozis olduğu tahmin edilebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale