Erzurum Yöresindeki Farklı Coğrafik Konumlarda Bulunan Kırsal Yerleşimlerde Tarımsal Krediye Çiftçi Yaklaşımı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yasemin KUŞLU
Semih ÖZGEN
Hasan ER

Özet

Türkiye’de tarım alanlarının bölgelere göre dağılış oranları farklılık göstermektedir. Doğu Anadolu Bölgesi %10’luk pay ile işlemeli tarımın en düşük olduğu bölgedir. Bu çalışmada Erzurum yöresi dağ, orman ve ova gibi farklı coğrafik mekânlarda yer alan kırsal yerleşimler ele alınmıştır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmış ve kırsal yerleşimlerde yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayan işletme sahiplerinin tarımsal kredi kullanımına bakış açısı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla işletmeler sahip oldukları öz kaynaklarına göre gruplara ayrılmış ve öz kaynak ve kredi kullanımı arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca kullanılan tarımsal kredi miktarı ve kullanım amacı göz önüne alınarak tarımsal krediden yararlanma etkinliği belirlenmiştir. Araştırma sonunda Erzurum yöresinde geleneksel tarım yapan işletmelerin tarımsal krediye genel olarak sıcak bakmadığı ve kendi öz kaynaklarını kullanmaya yatkın olduğu belirlenmiştir. Buna “inanç” ve “yetinme” duygularının neden olduğu gözlenmiştir. Yerleşimlerin bulunduğu coğrafik mekânların türlerine göre tarımsal kredi kullanımının farklılık gösterdiği en çok kredinin ovalarda bulunan işletmelerde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Tarımsal kredilerin en fazla büyükbaş hayvan alımında kullanıldığı bunu tarımsal mekanizasyonun takip ettiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale