Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (Baat) Bazı Çıkış Ürünlerinin Peyzaj Alanlarında Kullanımı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
Yasemin KUŞLU

Özet

Belirli yapıları ve dokuları olan peyzaj alanları, şehirlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Genellikle sosyal amaçlar için kullanılan bu alanlar yapay kültürün ya da doğal karakterin bir ürünü olarak ortaya çıkarlar. Peyzaj alanlarında, arıtma çamuru ve geri kazanılmış su gibi, atıksu arıtma tesislerinin (AAT) bazı çıkış ürünlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Uygulandığı alanların, ana bileşenleri olan bitki örtüsü ve toprak, AAT çıkış ürünlerin kalitesinden doğrudan etkilenmektedir. Benzer şekilde, zamanlarını bu alanlarda geçiren insanlar veya bu bölgelerde yaşayan hayvanlar bu ürünlerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu nedenle, sulama ve bitki besleme yöntemleri için kullanılan geri dönüştürülmüş atıksu ve arıtma çamuru kalitesi önemlidir. Bu çalışmada, Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden alınan geri kazanılmış atıksu ve arıtma çamurunun kentsel rekreasyon alanlarındaki kullanımı, olası sulama yöntemleri ile birlikte ele alınarak olumlu ve olumsuz yönler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Arıtma çamuru ve geri kazanılmış atıksu, dünya geniş bir alana sahip rekrasyon alanlarında gübreleme gereksinimlerinin çevresel ve ekonomik yönden uyumlu bir şekilde azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Basınçlı yüzey sulama yöntemlerinde (özellikle yağmurlama, mikro yağmurlama vb.) geri kazanılmış atıksuların kullanımı, bitki ve toprak yüzeylerinin kirlenmesine ve bunlarla temas eden ürünlerin hijyeni ve canlıların sağlığı açısından tehdit olabilir. Bu sebeple, uygun veya yüksek sulama verimliliğine sahip sulama yöntemlerinin (damla ve yüzey altı damla) en iyi seçenek olduğu söylenebilir. Yer altı damlama sulama sisteminin en büyük avantajı toprak yüzeyi ve bitki ile kirlenme olasılığının düşük olmasıdır. Kentsel yeşil alan sulama suyu ana iletim hatları (mor şebeke) yapılmalı ve modern sulama yöntemi olan damla sulama sistemine çevrilmelidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale