Pamuk Yetiştiriciliği Yapılan Kireçli Alkalin Topraklara Uygulanan Elementel Kükürdün Pamuk Bitkisinin Ağır Metal İçeriğine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bülent YAĞMUR
Bülent OKUR

Özet

Araştırma beş farklı lokasyonda (Koçarlı, Nazilli, Menemen, Salihli ve Söke), beş farklı seviyede kükürt (0-40-80-120-160 kg S/da) uygulanarak 2 yıl sürdürülmüştür. Denemenin başlangıç aşamasında kükürt elementinin farklı dozları uygulanmış ve bitkilerin bazı mikro element ve ağır metal içeriklerine olan etkileri araştırılmıştır. Hasat sonrası yapılan toprak analiz sonuçlarına göre toprak reaksiyonu % 0.6-% 4.2 arasında azalmalar göstermiştir. Kükürt uygulaması özellikle yaprakların Fe, Cu, Zn ve Mn mikro elementleri ile Cd ve Cr ağır metal içerikleri üzerine etkili olmuştur. Lokasyon farklılıkları da istatistiksel olarak mikro element ve ağır metal içerikleri üzerinde önemli bulunmuştur. En düşük mikro element ve ağır metal içeriği kontrol parselinde analiz edilirken en yüksek değerler 80 kg/da kükürt uygulanan (S2) parsellerde ortaya çıkmıştır. Yaprak analiz sonuçlarından elde edilen mikro element ve ağır metal içerikleri birçok araştırıcının önerdiği eşik değerler ile karşılaştırıldığında topraktaki pH düşüşlerine rağmen herhangi bir kirlenmenin veya aşırılığın olmadığı saptanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale