Genç Japon Bıldırcınlarında Rasyon Bor Kaynakları Ve Seviyelerinin Performans, Karkas Ağırlığı Ve Kemik Mineralizasyonuna Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vildan KOÇBEKER
Yılmaz BAHTİYARCA

Özet

Genç (Juvenile) Japon bıldırcınlarında rasyon bor kaynakları (boron source) ve seviyelerinin performans, karkas ağırlığı, karaciğer (liver) bor konsantrasyonu ve kemik mineralizasyonuna etkisini tespit etmek için bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada günlük yaşta karışık cinsiyette 780 adet bıldırcın kullanılmıştır. Mısır-soya küspesine (corn-soybean meal) dayalı ilave bor içermeyen bazal rasyona (15,28 mg/kg bor) 4 farklı kaynaktan (borik asit, H3BO3; susuz boraks Na; boraks pentahidrat Na2B4O7.5H2O; boraks dekahidrat Na2B4O7.10H2O) 40, 80 veya 120 mg/kg bor ilave edilmiştir. Bıldırcınlar çalışmada biri bazal toplam 13 rasyon ile 3 hafta süreyle yemlenmiştir. Araştırma tesadüf parselleri deneme planında (completely randomized designe) 6 tekerrürlü (six replicates) olarak yürütülmüş ve her bir tekerrüre 10 adet bıldırcın konulmuştur. Rasyon bor kaynakları ve seviyeleri, bıldırcınların 0-3 haftalık yem tüketimi hariç performans özellikleri ve karkas ağırlığını önemli olarak etkilememiştir. Boraks penta ve dekahidrat ile beslenen bıldırcınların 0-3 haftalık yem tüketimi diğer kaynaklarla beslenen bıldırcınlardan önemli derecede (p<0.01) düşük bulunmuştur. Rasyon bor seviyesi kemik (tibia) külü (%) ve kesme enerjisini önemli olarak (sırasıyla p=0.058 ve p<0.001) etkilemiştir. Rasyon bor kaynak ve seviye interaksiyonu kemik mangan, bakır, çinko ve bor seviyelerini önemli olarak (sırasıyla p<0.05, p<0.05 ve p<0.01) etkilemiştir.
Ayrıca rasyon bor konsantrasyonu karaciğer bor seviyesini önemli olarak (p<0.05) etkilemiştir. Kemik özellikleri, rasyon bor kaynakları ve seviyelerinden farklı şekilde etkilenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale