Süt Siğirlarinda Bovine Adenovirus’un Virolojik Ve Serolojik Olarak Araştirilmasi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Taylan KOÇ
Çiğdem OĞUZOĞLU

Özet

Sığır Adenovirusları (BAdV) tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'nin de birçok bölgesinde sığırcılık işletmelerinde görülen; subklinik veya hafif klinik bulgularla seyreden, immunsupressif viral ajanlardır. BAdV; genellikle sığırların solunum sistemine etki eder ve bağışıklık sistemini baskıladığından dolayı sekonder bakteriyel komplikasyonlara yatkınlık ortaya çıkabilmektedir. Bu durum; verim kayıplarına ve medikal harcamalarda artışa neden olmakta, özellikle bakteriyel enfeksiyonlar ile klinik tablo ağırlaştığından ötürü Adenovirus enfeksiyonunun maskelendiği olgular ortaya çıkmaktadır.


Bu pilot çalışmada, Sığır Adenovirus enfeksiyonunun serolojik ve virolojik yönden araştırılması amacıyla, Orta Anadolu Bölgesi'nde Kırşehir ilinde yer alan ticari bir süt sığırcılığı işletmesinden gönderilen 66 kan örneği rastgele seçildi. Virolojik araştırma için moleküler teknikler kullanılmış olup, serolojik tetkikler BAdV-1 suşu kullanılarak virus nötralizasyon testi (VNT) ile yapılmıştır. Bu çalışmada, virolojik yönden herhangi bir pozitiflik elde edilemezken, 66 örnekten 58'inde (%87,87), 1:20 - 1:80 arasında değişen oranda BAdV-1nötralizan antikoru varlığı saptanmıştır. Bu sonuç; örnekleme yapılan süt sığırcılığı işletmesinde BAV enfeksiyonunun var olduğu ve subklinik olarak seyrettiği şeklinde yorumlanmıştır.


Süt sığırcılığı işletmelerinde BAdV enfeksiyonu varlığı ve yaygınlığının, klinik bulgu varlığında yapılacak örneklemelerden (swap örnekleri) antijenik olarak araştırılması ve elde edilecek pozitifliklerin moleküler çalışmalar ile karakterizasyonunun yapılması tarafımızdan önerilmektedir. Böylelikle ülkemizde sirküle olan BAdV tiplerinin aydınlatılabilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale