Manisa- Sarıgöl İlçesinde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Anket Sonuçları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet ERDİL
Osman TİRYAKİ

Özet

Günümüzde teknolojik gelişmelerine paralel olarak pestisit kullanımı gittikce artmaktadır. Bilinçsiz pestisit kullanımı tarımsal ürünlerde kalıntı riski ve çevresel risk oluşturmaktadır. Bu araştırma Manisa İlinin Sarıgöl İlçesinde çiftçilerin pestisit kulanımındaki tutum ve davranışlarına ve pestisit seçimindeki bilgi düzeyine ile çevresel duyarlılıklarının araştırılmasına odaklıdır. Anket uygulanacak üretici sayısı, Sarıgöl nüfusuna göre ‘Oran Ortalamalarına Dayalı Basit Tesadüfi Örnekleme’ metoduyla hesaplanmış, 384 üretici ile görüşülüp anket çalışması yapılmıştır. Üreticilerin, % 49.7’si ilkokul mezunu, % 27.3 45-54 yaş aralıgında, % 31.8’i 21-30 yıl çiftçilik deneyimi olduğu belirlenmiştir.


Üreticilerin % 97.9’u hastalık ve zararlılar ile kimyasal mücadeleyi tercih ettiğini, % 44.6’sı sulama suyu ile yabancıot ve hastalık geldiğini, % 65.6’sı ilaçlamalarını akşam saatinde yaptıklarını, % 69.9’u hastalık ve zararlı görülmediği zaman ilaçlama yapmadığını, % 78.1’i son ilaçlama ile hasat arası süreye dikkat etiğini, % 42.4’ü ilaçlama zamanını belirlemede Zirai İlaç Bayilerinden bilgi aldığını, % 62.8’i ilaçlarını Zirai İlaç Bayilerinden temin etiğini, % 79.9’u ilaçlarda önerilen dozu uyguladığı, % 60.4’ü ilaçlama ile hasat arası sürenin kalıntıya etki edebileceğini, % 43’ü MRL kavramını bildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca çevresel duyarlılık anlamında üreticilerin % 12.5’i boşalan ilaç kutularını çevreye attıklarını belirtmişlerdir.


Sonuç olarak, çoğu çiftçi pestisit kalıntılarına dikkat etmektedir. Bunun nedeni, ilçede üretilen ürünlerin ihraç edilmesi ve ihraç edilen mallar için pestisit kalıntılarının önemli olmasıdır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale
Yazar Biyografisi

Mehmet ERDİL

ÇOMÜ  Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 17100/Çanakkale