İkonos Sayısal Uydu Verilerinin Detaylı Toprak Haritalarının Hazırlanmasında Kullanılma Olanaklarının Aydın İli Karpuzlu Ovasında Araştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Levent ATANIR
Ural DİNÇ

Özet

Bu çalışmada, yoğun tarım yapılan alanlarda detaylı toprak haritalarının oluşturulmasında yüksek çözünürlüklü uydu verilerinin kullanılması olanakları Ege Bölgesi Karpuzlu Ovası örneğinde araştırılmıştır. IKONOS uydu görüntüsü ile oluşturulan normalize edilmiş bitki indeksi (NDVI) sonuçlarına göre çalışma alanının %55.7 sinin farklı yoğunluktaki bitki örtüsü ile kaplı bulunduğu belirlenmiştir. Arazi çalışmaları sonrasında, 7 farklı fizyografik birim üzerinde anlamlı ayrıcalıkları olan 18 ayrı toprak serisi tespit edilmiştir. Seri toprakları Toprak Taksonomisine göre Entisol ve Inceptisol olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma alanı toprakları 1/5.000 ölçekte etüt edilmiş ve haritalanmıştır. Oluşturulan IKONOS zenginleştirilmiş görüntüsü yorum haritası seçilen test alanlarında görsel yorumlamanın doğruluğunu belirlemek için detaylı toprak haritası ile karşılaştırılmıştır. Çizgisel doğruluk oranının % 65.4 ve noktasal doğruluk oranının ise % 64.8 olduğu belirlenmiştir.


Sonuçta, zenginleştirilmiş IKONOS uydu görüntülerinin göz yorumuyla monoskopik olarak elde edilen taslak haritaların belli oranda doğruluk sağladığı ve arazide sınırların belirlenmesinde harcanan zamanı azaltarak detaylı toprak etüd haritalama çalışmalarında toprak etüd uzmanlarına bazı avantajlar sağladığı ortaya konulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale