Zeytin Budama Artıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Makro Elementler

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Selçuk GÖÇMEZ
Korkmaz BELLİTÜRK
Sevim TURAN
Cüneyt BAĞDATLI
Özlem ÜSTÜNDAĞ

Özet

Bu projede, yörede bulunan zeytin budama artıkları ve ahırlardan elde edilen gübreler karıştırılarak ve ayrı ayrı, toprak solucanları ilaveli ve toprak solucansız ortamlarda laboratuvar koşullarında vermikompost yapılmıştır. Yem stokları tek tek analiz edilmiş, solucanlar ile beraber ve solucanlar olmadan karıştırılmıştır (B, BS, G, GS, BG ve BGS). Solucan türü olarak kompostlama fonksiyonu olan epigeik türler (Eisenia fetida L.) kullanılmıştır. Tüm uygulamalar laboratuvar koşulları altında 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Her bir uygulamadan 30, 60, 90 ve 180. günlerde örnek alınıp toplam azot, P, K, Ca, Mg, pH, EC ve organik madde analizleri yapılmıştır. Sonuçlara göre, C/N oranı denemenin ilk 30 günlük inkübasyon süresi hariç, solucan ilave edilen uygulamalarda (BS ve GS), solucan ilave edilmeyenlere oranla daha düşük çıkmıştır. Solucanlı uygulama olan GS’nin ilk 30 günlük inkübasyon örneklemesi hariç diğer örnekleme günlerinde toplam inorganik N değeri yeterli bulunmuştur. Diğer yandan, GS, BS ve BGS uygulamalarında P noksan, K ve Ca yeterli bulunmuştur. Uygulama ve inkübasyon periyodu interaksiyonu göz önüne alındığında, pH, EC, organik madde, C, N, C/N, K, Ca ve Mg ( P hariç) miktarlarının istatiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01).Vermikompost çalışmalarının tanınması ile atık yönetiminin ve toprağın iyileştirilmesinin önemi özellikle gelecekte artacaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale