Ev Yapımı Sirkelerde Escherichia coli, Enterococcus faecalis ve Pediococcus acidilactici’nin Canlı Kalma Durumları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İlkin Yücel ŞENGÜN
Gülden KILIÇ

Özet

Bu çalışma, evlerde geleneksel yöntemlerle üretilen incir ve dut sirkelerinin depolama sürecinde farklı mikroorganizmaların canlı kalma durumları üzerine etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Bu amaçla test kültürü olarak Escherichia coli, Enterococcus faecalis ve Pediococcus acidilactici kullanılmıştır. Bakteri kültürleri ile yaklaşık 7 log KOB/mL düzeyinde inoküle edilen sirke örnekleri oda koşullarında (20°C) 24 saat depolanmış ve bu süreçte periyodik olarak (0. dakika, 15. dakika, 30. dakika, 60. dakika, 4. saat, 8. saat ve 24. saat) analiz edilmiştir. İncir ve dut sirkelerinin pH değerleri sırasıyla 3.75 ve 2.87, toplam asitlik değerleri ise 3.67 ve 4.07 g asetik asit /100 mL olarak belirlenmiştir. E. coli hücrelerinin incir sirkesinde
8 saatte, dut sirkesinde 30 dakikada tamamen inaktive olduğu, E. faecalis’in ise incir ve dut sirkesinde benzer sürelerde canlılığını sürdürdüğü (8 saat) tespit edilmiştir. Bununla birlikte incir sirkesinde en uzun süre canlılığını sürdüren bakterinin P. acidilactici olduğu ve 24 saatlik süre sonunda P. acidilactici sayısının incir sirkesinde sadece 3 logaritmik birim azaldığı belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, evlerde kontrolsüz şartlar altında üretilen sirkelerin farklı mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyal etki gösterdiğini ve bu etkinin kullanılan sirke türü, test kültürü ve temas süresine bağlı olarak değiştiğini ortaya koymuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale