Tuz Stresi Koşullarında Baklanın Antioksidan Aktivitesi Üzerine Yapraktan Silikon Uygulamasının Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İlkay YAVAŞ
Özlem Sultan ASLANTÜRK
Tülay Aşkın ÇELİK

Özet

Tuzluluk, bitki fizyolojisinde olumsuzluklara ve ayrıca fizyolojik kuraklığa da yol açarak bitki büyümesinde azalmaya neden olmaktadır. Silikon bitki gelişimi için önemli bir element olup, tuzlu koşullar altında bitki gelişiminin önemli derecede artmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, tuz stresi altındaki bakla bitkilerine silikon uygulamasının bitkinin antioksidan aktivitesi üzerine olan etkisi araştırılmış ve bitkinin fitokimyasal madde içeriği analiz edilmiştir. 21 günlük bakla fidelerine 4 farklı konsantrasyonda (0, 50, 100, 150 mM) tuz (NaCI) uygulaması yapılmıştır. Tuz uygulaması deneme sonuna kadar devam etmiştir. Silikon uygulaması (2mM) ekimden 30, 60 ve 80 gün sonra sodyum silikat şeklinde yapraktan yapılmıştır. Bitki örnekleri muameleler yapıldıktan 90 gün sonra toplanmıştır. Toplanan bakla bitkilerinin toprak üstü kısımları kurutulduktan sonra, bu kısımlardan metanol ekstreleri elde edilmiştir. Elde edilen metanol ekstrelerinde fitokimyasal madde taramaları yapılmış, ekstrelerin antioksidan aktiviteleri DPPH radikalini süpürme, H2O2 süpürme ve metal şelatlama yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir.


Fitokimyasal madde taramaları sonucunda tuz ve tuz+silikon ile muamele edilmiş olan bakla bitkisinden elde edilen metanol ekstrelerinde fenollerin, tanenlerin, antrokinonların ve saponinlerin bulunduğu belirlenmiştir. Muameleli bakla bitkilerinin metanol ekstreleri yüksek DPPH süpürme aktivitesi gösterirken, metal iyonu şelatlama aktivitesi ise düşük olmuş, H2O2 süpürme aktivitesi ise tespit edilememiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale