Güney Ege Bölgesindeki Ruminant Türlerinde (Sığır, Koyun ve Keçi) Akabane Virus Enfeksiyonunun Serolojik ve Virolojik Yönden Araştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çiğdem OĞUZOĞLU
Taylan KOÇ

Özet

Akabane virus (AKAV), Bunyaviridae ailesinin bir üyesi olup, ruminantlarda abort, kongenital anomalili yavru doğumları, mumufiye fötus olguları gibi reproduktif sisteme ait bulgular ile karakterize bir enfeksiyon meydana getirir. AKAV; Uzakdoğu Asya, Avustralya ve Orta Doğu’da sıklıkla görülen bu enfeksiyonun Türkiye’de de varlığı ve yaygınlığı bilinmektedir. Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisi ile bir arbovirus olan AKAV’ın ülkemizde görülme sıklığının artışı dikkat çekicidir.


Bu çalışmada AKAV’nun naklinde görevli sokucu sinek popülasyonundan zengin bir bölge olan Ege’de ruminant türlerinde (sığır, koyun, keçi) enfeksiyonun varlığının ve seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Aydın’ın kuzeydoğusunda yer alan Köşk-Buharkent ve İzmir’in güneydoğusunda yer alan Tire-Ödemiş-Kiraz hatlarından 100 sığır, 52 koyun ve 33 keçiye ait toplamda 185 hayvandan alınan EDTA’lı tam kan ve serum örnekleri incelenmiştir.


Hem moleküler virolojik hem de serolojik tanıda herhangi bir pozitiflik saptanmamıştır. Bu sonuç AKAV enfeksiyonunun Güney Ege bölgesinde yaygın bir pozitifliğinin olmadığını gösterse de; örneklem alanının ve örnek sayısının genişletilerek sonuçların teyit edilmesi önerilmektedir. Ayrıca AKAV epidemiyolojisi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için; örneklemenin sokucu sineklerin aktif olduğu dönemde yapılması ve sinek örneklerinin de virolojik taramaya dahil edilmesinin önemli olduğu unutulmamalıdır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale