Gıda Endüstrisinde Pazarlamaya Yönelik Büyük Veri (Big Data)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Büşra ASTEKİN
Fatih ÖZDEN
Akın OLGUN

Özet

Mobil iletişim araçlarının artışı, nesnelerin interneti ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile dijital ortamda bulunan verinin çeşitliliği, hacmi ve hızı dramatik derecede artış göstermiştir. Büyük verinin yaygınlaşması ile birlikte, geleneksel analiz yöntemleri yerini ileri düzey analitik teknolojilere bırakmıştır. Büyük veri ve ileri düzey analitik teknolojilerinin yaygınlaşması, manuel analiz edilemeyecek ölçekteki bu veriden otomatik olarak yeni anlayışlar çıkarsamayı ve bu anlayışlar doğrultusunda karar destek mekanizmalarını geliştirmeyi sağlamıştır. Gelişen ve iyileşen karar destek mekanizmaları, tüm sektörleri ve iş modellerini etkilemiş, ürün ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yeni araştırma ve uygulama
alanları oluşturmuştur. Dünyanın en kapsamlı ve önemli faaliyet alanlarından birisi olan gıda sanayii de büyük veri ve ileri düzey analitik teknolojilerinin gücünden etkilenmiştir ve önümüzdeki dönemlerde daha da etkilenecektir. Bu etkilenme kendisini ağırlıklı olarak pazarlama alanında gösterecektir. Büyük veri sadece küresel ekonominin önemli bir gücü olan gıda sektöründe değil, bu sektörle ilgili olan nakliyecilere, perakendecilere, restoranlara ve tüketicilere kadar geniş bir kesimi etkilemektedir. Tüketiciyi daha iyi anlamak, piyasa eğilimlerini ortaya çıkarmak, satış etkinliğini ve müşteri memnuniyetini ölçmek, talep tahminlemek, pazarlama ve tedarik stratejileri geliştirmek üzere büyük veri analiz araçlarından
ve yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, büyük verinin gıda endüstrisindeki rolü ve etkileri analiz edilecektir. Dünyada ve Türkiye’de bu konuda gerçekleştirilen çalışmalar örnekler ile incelenecektir. Bu alandaki çalışmaların güçlü ve zayıf noktalar

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale