Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 • Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Dergisinin yayın dili Türkçedir. Yazımda Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı imlâ kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınır.

Makale metni, A4 kağıdı boyutunda, tüm kenarlarda 3 cm boşluk olacak şekilde, iki yana yaslı, çift satır aralıklı, sayfayı sütunlara bölmeden, sayfa ve satır numarası vererek, Times New Roman yazı karakterinde 12 puntoda yazılmalıdır. Gönderilen makale gerekli şekilsel düzenlemenin ardından, çizelge ve şekiller dahil 20 sayfayı aşmamalıdır.

Makale bir kapak sayfası içermelidir. Kapak sayfası yüklediğiniz makaleye ait istenen bilgileri içermelidir. Makale türü (Araştırma/Derleme), Makalenin yazım dilindeki başlığı, yazarları (Makalede yer alacak sıra ile, kısaltma içermeyecek şekilde açık ve isimlerin baş harfi büyük diğer harfleri küçük, soyadların tümü büyük olacak şekilde), her yazarın kurum adresi, her yazarın mail adresini içermeli ve sorumlu yazar belirtilmelidir. Ayrıca makalenin lisansüstü tez ürünü olup olmadığı, yayınlanmamış kongre bildirisi ve/veya destekleyen kuruluş hakkında kısa bilgi satırı içermelidir. Bu kapak sayfasından ayrı olarak yükleyeceğiniz asıl makale metni tekrar başlık ile başlamalıdır ve kapak sayfasındaki bilgileri içermemelidir. Başlık ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük (ve veya gibi bağlaçlar tümü küçük) dik, koyu ve sayfaya ortalı olarak yazılmalı (Eğer varsa bilimsel isimler bu kural dışında tutularak, yazılması gerektiği şekilde ve yazar isimleri ile beraber) metne uygun ve öz olmalıdır.

Makale metni aşağıdaki başlıklardan oluşmalıdır; 

 • Makale Başlığı (Kapak sayfasındaki ile aynı özellikte)
 • Özet (En fazla 300 kelime)
 • Anahtar Kelimeler: (Başlıkta yer almayan en fazla 5 kelime aralarına virgül koyularak yazılmalıdır)
 • İngilizce Başlık (Türkçe başlığı yansıtacak şekilde, sadece ilk harfleri büyük ancak bağlaçların tümü küçük)
 • Abstract (Türkçe özeti yansıtacak şekilde)
 • Keywords: (Türkçe anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları)
 • Giriş (Bu ve bunun gibi tüm ana başlıklar başında numara verilmeksizin)

Materyal ve Yöntem

 • Varsa Alt Başlık (Alt başlık altında bir alt başlık daha olmamalıdır, alt başlıklara numara verilmemelidir)

Bulgular ve Tartışma

 • Varsa Alt Başlık (Alt başlık altında bir alt başlık daha olmamalıdır, alt başlıklara numara verilmemelidir)

Sonuç

 • Teşekkür (isteğe bağlı yazılabilir)

Kaynaklar

 • kısımlarından oluşmalıdır. Makalenin derleme olması durumunda ise Materyal ve Yöntem ile Bulgular ve Tartışma kısımları kullanılmamalı, geri kalan diğer başlıkların hepsi kullanılmalıdır. Çıkarılan bu iki başlık yerine makalenin akışına uygun başlıklar seçilmeli ve ana başlık formatında yazılmalıdır.
 • Kaynak bildirimi yazar soyadı, isminin baş harfi ve yıl şeklinde yazılmalı ve makalenin sonunda Kaynaklar başlığı altında alfabetik sırada gösterilmelidir. Alt alta gelen aynı yazarlı (sadece ilk yazar dikkate alınarak) literatür ise kronolojik olarak sıralanmalıdır. Literatürün başlığı yazılırken kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olarak yazılmalıdır. Ancak “ve, veya” gibi bağlaçların ilk harfleri de küçük yazılmalıdır.
 • Metin içinde kaynak cümlenin başında verilecekse yazarın soyadı Duman (2017) şeklinde, cümlenin sonunda verilecekse (Duman, 2017) şeklinde belirtilmelidir. Eğer yazar sayısı iki ise Duman ve Tunaoğlu (2016) şeklinde olarak cümle başında ya da (Black ve John, 2010) şeklinde cümle sonunda, yazar sayısı ikiden fazla ise ilk yazarın soyadına göre Duman ve ark. (2009) ya da cümle sonunda (Duman ve ark., 2009) şeklinde belirtilmelidir. Kaynakların yazımı aşağıdaki örneklere uygun yapılmalıdır.
 • Literatür gösterimiyle ilgili bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

Dergi Makaleleri:

 • Slessor KN, Kaminski LA, King GGS, Borden JH, Winston ML. 1988. Semiochemical basis of the retinue response to queen honey bees. Nature, 332:354-356. 
 • Perez-Sato JA,  Hughes WOH, Couvillon MJ, Ratnieks FLW. 2007. Improved technique for introducing four-day old virgin queens to mating hives that uses artificial and natural queen cells for introduction. Journal of Apicultural Research, 46(1): 28–33.

Kitaplar:

 • Adam B. 1983. In Search of The Best Strains of Bees.  Northern Bee Books. West Yorkshire. U.K.
 • Duman A, Tunalıoğlu K. 2011. Ana Arı Yetiştiriciliği. Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı Yayınları, Aydın.

 

Tezler:

 

 • Budak E. 1994. Türkiye’de Çeşitli Kurumlarda Yetiştirilen Ana Arılar ile Oluşturulan Bal Arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinin fizyolojik, morfolojik ve davranış özellikleri. Yüksek Lisans Tezi,  Ankara Üniversitesi,  Ankara.
 • Koca YO. 2009. Aydın Bölgesinde, Birinci ve İkinci Ürün Mısırda (Zea mays) Verim, Verim Öğeleri, Fizyolojik ve Diğer Bazı Özellikler Arasındaki Farklılıklar. Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.<
 • Anonim Kaynaklar (Yazarı belirli olmayan kaynaklar Anonim olarak verilmelidir):
 • Anonim, 1992. Tarımsal Yapı ve Üretim. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • İnternet sayfalarından alınan kaynakların erişim adresleri ve erişim tarihleri (Erişim Tarihi: 01/01/2017 şeklinde) verilmelidir.

 

Kitaptan Bölümler:

 

 • Castillo EA, Marty JS, Condoret D, Combes K. 1996. Enzymatic Catalysis in Nonconventional Media Using High Polar Molecules as Substrates. In: Dordick JS, Russell AS (eds.), Annals of the New York Academy of Science, The NewYork Academy of Science, New York, 206-211.

 

Bildiri Kitapları:

 

 • Yalçın İ, Doğan T, Uçucu R. 2002. Analysis of Reduced Tillage Methods in Cotton Farming in Terms of Agriculture Machinery Management. In: Talat K (eds), Proceedings of the 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Proceedings, 6-12 April 2002, İzmir,130-135.
 • Makale içinde sadece çizelge ve şekil ifadeleri kullanılmalı, kullanılan her çizelge ve şekle makale içinde atıf yapılmalıdır. Çizelge ve şekiller metin içinde olması gereken yerlerde verilmelidir. Çizelge başlığı, içeriği ve dip not 10 punto, dik, sola dayalı olmalıdır. Başlık çizelgenin üstüne Çizelge 1. şeklinde koyu yazılmalı, başlık kısmı cümlenin ilk harfi büyük diğerlerinin tümü küçük normal kalınlıkta yazılmalı, cümle sonunda nokta olmamalıdır. Çizelge başlığı ve içeriğinin satır aralığı üstten ve alttan 0 pt olmalıdır. Çizelge sütunlarına ait ilk satırlar koyu ve kelimelerin baş harfi büyük olmalıdır. Çizelge ilk satırının üstü ve altı ile çizelgenin en alt kenarına 1 pt kalınlığında birer çizgi çekilmeli, ancak çizelgede başka bir çerçeve çizgisi kullanılmamalıdır. Şekil başlıkları ise Şekil 1. biçiminde 10 pt, baş harfi büyük diğer tüm harfleri küçük normal kalınlıkta yazılmalı, başlık sonuna nokta konulmamalıdır. Şekil başlığı şeklin altında yer almalıdır.
 • Makale içinde yer alan tüm bilimsel kısaltmalar Uluslararası Birimler Sistemi (International System of Units)’ne göre verilmelidir. Rakamsal gösterimlerde ondalık ayraç olarak nokta (örneğin: 1.25), bindelik ayraç olarak ise virgül (örneğin: 2,000,000) kullanılmalıdır. Bindelik ifadelerden metin içinde kaçınılmalıdır (örneğin: 3,455,632 yerine yaklaşık 3.5 milyon). Bu gibi büyük sayıların tam değerlerinin çizelgeler içerisinde verilmesi karışıklığı engelleyecektir. 
 • Bölü, toplama ve çıkarma işlemlerinde “/”, “+” ve “-” işaretleri kullanılmalıdır; çarpma işleminde ve ikili interaksiyonun gösteriminde (Çeşit × Gübreleme gibi) “×” (Microsoft Word ekle>simge sembol kodu 180) işareti kullanılmalıdır. Derece işareti olarak ° (Sembol kodu 176) seçilmelidir. Kullanılacak diğer simgeler ve kod numaraları ise şöyledir; “±” (177), “≥” (179), “≤” (163), “µ” (181), “∞” (165), “≠” (185). İki değer aralığından bahsederken  “-” yerine “-” (45) kullanılmalıdır. Gerek çift gerekse tek tırnak kullanımı “” ve ‘’ şeklinde yapılmalıdır. 
 • Sayı ile birimi arasında 1 boşluk bırakılmalıdır (21 kg gibi), % ve ° işaretinden sonra boşluk bırakılmamalıdır (%45, 25°C).