Editörler Kurulu

Prof. Dr. Engin ERTAN

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKAN

Dr. Öğr. Üyesi Aytül UÇAK KOÇ

Öğr. Gör. Dr. İlkay YAVAŞ

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Engin TÜZÜN

Öğr. Gör. Dr. Fulya KAYA APAK

Öğr. Gör. E. Barış KAYHAN (Teknik Editör)