Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde çıkarılan Tralleis Tarım Bilimleri e-Dergisi; Tarım Teknolojileri, Hayvancılık Bilimleri, Bitkisel Üretim ve Mühendislik bilimleri alanında yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri ve alanında özgün derlemeleri yayınlayan ulusal hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanan derginin yayım dili Türkçedir.

Dergiye gönderilen yazılar, yayınlanmadan önce yayın kurulunca dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Yayınlanması uygun bulunan makaleler adları gizli tutulan iki ayrı hakeme gönderilir (Yüksek lisans ve doktora tezleri hariç). Dergide yayınlanan yazıların içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

Tralleis Tarım Bilimleri e-Dergisine gönderilen makaleler daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler kongre bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış olmaları durumunda yayına kabul edilmez. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulan ancak sadece kongre özet kitabında özet bölümleri yayınlanan çalışmalar söz konusu özel durumları bir dipnot ile belirtilmek kaydıyla yayınlanabilir.