Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde çıkarılan Tralleis Tarım Bilimleri e-Dergi’si; Tarım, Mühendislik ve Teknoloji konularında (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları,  Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Peyzaj Mimarlığı, Süt ve Gıda Teknolojisi vb. ) üretilen orijinal makalelere (araştırma makalesi ve derleme) yer vermektedir. Tralleis Tarım Bilimleri Dergisi elektronik ortamda ve ulusal standartlarda yayın yapan, Türkçe yazılara yer veren, hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlanmadan önce yayın kurulunca dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Yayınlanması uygun bulunan makaleler adları gizli tutulan iki ayrı hakeme gönderilir (Yüksek lisans ve doktora tezleri hariç). Dergide yayınlanan yazıların içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

Tralleis Tarım Bilimleri e-Dergisine gönderilen makaleler daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler kongre bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış olmaları durumunda yayına kabul edilmez. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulan ancak sadece kongre özet kitabında özet bölümleri yayınlanan çalışmalar söz konusu özel durumları bir dipnot ile belirtilmek kaydıyla yayınlanabilir.